Colour Studio Darmowa Przesyłka

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu

Regulamin ważny od dnia 25 grudnia 2014 roku

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego Lilliput Świat Dzieciaków dostępnym pod adresem www.swiatdzieciakow.com.pl (dalej: „Sklep”) jest Donata Dobrzeniecka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MARDON11 Donata Dobrzeniecka z siedzibą w Szczecinie, adres: 70-785 Szczecin, ul. Z. Nałkowskiej 24/1, zgodnie z wpisem do Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP 9551023705, REGON 320957026 (dalej: „Sprzedawca”).
 2. Treść strony www.swiatdzieciakow.com.pl należy traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.

 

II. Dane kontaktowe

Kontakt telefoniczny możliwy jest pod tel. 728 973 354728 973 354, czynnym w dni robocze w godzinach od 10:00 do 15:00.

Kontakt mailowy możliwy jest za pośrednictwem następującego adresu mailowego: biuro@swiatdzieciakow.com.pl.

 

III. Warunki dokonywania zakupów

 1. W Sklepie umieszczone są informacje o towarach zawierające co najmniej ich opis, cenę oraz dane o dostępności towaru w magazynie Sprzedawcy.
 1. Cena podawana w złotych polskich i zamieszczona przy produkcie na stronie Sklepu w momencie składania zamówienia przez Kupującego jest ceną wiążącą i ostateczną, zawiera podatek VAT i nie zawiera kosztów przesyłki.
 2. W celu złożenia zamówienia towaru Kupujący powinien:

a)      wypełnić i przekazać on-line formularz zamówienia dostępny na stronie Sklepu albo,

b)      zarejestrować się w Sklepie przy pomocy formularza rejestracyjnego, zalogować się jako zarejestrowany użytkownik Sklepu i zaakceptować zakup wybranych przez siebie towarów albo,

c)      dokonać zakupów jako niezarejestrowany użytkownik Sklepu i zaakceptować zakup wybranych przez siebie towarów.

 1. Kupujący otrzymuje informację o całkowitej wartości zamówienia po dokonaniu wyboru formy dostawy i sposobu płatności.
 2. Jeżeli Kupujący jest konsumentem, tj. nabywa towary w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą, w odpowiedzi na złożone zamówienie oraz w celu potwierdzenia jego tożsamości oraz danych przez niego podanych w ramach zamówienia Sprzedawca, w terminie do dwóch dni roboczych od otrzymania zamówienia, przesyła na podany przez niego adres e-mail zawiadomienie o złożonym zamówieniu zawierające informacje o:

a)      zamówionych towarach i ich liczbie;

b)      cenie jednostkowej towaru i cenie łącznej zamówienia wraz z wyszczególnieniem podatku od towarów i usług bądź innych należności publicznoprawnych związanych ze sprzedażą towaru;

c)      formie zapłaty;

d)      kosztach i sposobie dostawy;

e)      konieczności potwierdzenia zamówienia, w celu jego realizacji.

Jeżeli Kupujący jest już zarejestrowanym użytkownikiem Sklepu, po zalogowaniu do swojego konta wszystkie informacje niezbędne w procesie zakupu uzyskuje on-line, a potwierdzenie złożenia zamówienia otrzymuje mailem z następującymi informacjami: 

a)      zamówionych towarach i ich liczbie;

b)      cenie jednostkowej towaru i cenie łącznej zamówienia wraz z wyszczególnieniem podatku od towarów i usług bądź innych należności publicznoprawnych związanych ze sprzedażą towaru;

c)      formie zapłaty;

d)      kosztach i sposobie dostawy.

 1. Jeżeli Kupujący nie jest konsumentem, Sprzedawca przesyła Kupującemu na podany przez niego adres e-mail zawiadomienie o złożonym zamówieniu zawierające podstawowe informacje o tym zamówieniu.
 2. Dokonane przez Kupującego ostateczne potwierdzenie złożenia zamówienia stanowi złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą dokonania przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.
 4. Sprzedawca przyjmuje zamówienie do realizacji poprzez przesłanie Kupującemu, który potwierdził złożenie zamówienia, na podany przez niego adres e-mail, zawiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.

 

IV. Płatność za towary

 1. Zapłaty za zamówione Towary można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:

a)   gotówką przy odbiorze osobistym w magazynie firmy,

b) za pobraniem, czyli osobiście, gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Firmy Kurierskiej,

c) przelewem bankowym za pomocą konta w bankowości elektronicznej swojego banku na wskazany przez Sprzedawcę w procesie realizacji zamówienia numer konta,

d) płatnością online za pośrednictwem przelewu elektronicznego (ePrzelewem / przelewem bezpośrednim).

e) płatnością online za pomocą karty płatniczej,

2. Płatności online realizowane są w ten sposób, że po wybraniu formy płatności Kupujący zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się otrzymuje gotowy formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient powraca do strony sklepu.

 1. Płatności online obsługuje firma eCard S.A. Dostępne są następujące formy płatności:

a)      Karty płatnicze:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

b)      ePrzelewy:

 • Płacę z inteligo (inteligo)
 • mTransfer (mBank)
 • MultiTransfer (MultiBank)
 • Płać z Nordea (Nordea)
 • Przelew24 (Bank Zachodni WBK)
 • Przelew z BPH (Bank BPH)
 • Płacę z iPKO (PKO BP)
 • Pekao24Przelew (Bank Pekao)
 • Płacę z City Handlowy (CitiBank Handlowy)
 • PayWay Toyota Bank (Toyota Bank)
 • MeritumBank Przelew (Meritum Bank)
 • Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)
 • Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)
 • Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium)
 • Płać z ING  (ING Bank Śląski)
 • Crédit Agricole przelew online (Crédit Agricole Bank Polski)
 • Eurobank  płatność online (Euro Bank S.A.)

c)      Przelewy półautomatyczne:

 • Deutsche Bank Polska S.A.
 • Invest Bank S.A.
 • Kredyt Bank S.A.
 • Raiffaisen Bank Polska S.A.
 • Bank Pocztowy S.A.
 • Bank Spółdzielczy we Wschowie
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności niż wymienione w § IV pkt 1, na podstawie indywidualnych ustaleń z Kupującym.
 2. W przypadku wybranych towarów Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

 

V. Dostawa towaru

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Kupującemu rzeczy wolnej od wad.
 2. Dostawa towaru dostarczanego Kupującemu na terenie Polski następuje:

a)      pocztą kurierską za przedpłatą lub za pobraniem na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu,

b)      poprzez osobisty odbiór przez Kupującego lub osobę przez niego upoważnioną w siedzibie Sprzedawcy.

 1. Obowiązujący cennik kosztów dostawy na terenie Polski znajduje się na stronie Sklepu www.swiatdzieciakow.com.pl w zakładce: „Przesyłka”. Niezależnie od tego Kupującemu podczas składania zamówienia każdorazowo zostaje przedstawiony dokładny koszt  dostarczenia  wybranych towarów na wskazany przez niego adres.
 2. Po otrzymaniu płatności lub informacji o prawidłowym jej wykonaniu za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych firmy eCard S.A., Sprzedawca dostarcza przedmiot zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany przez Kupującego adres.
 1. Osoba odbierająca towar, tj. Kupujący osobiście lub osoba przez niego upoważniona, zobowiązana jest do sprawdzenia stanu opakowania towaru oraz stanu zewnętrznego towaru z zachowaniem szczególnej staranności.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówionego towaru, wynikające z podania przez Kupującego nieprawidłowego lub niedokładnego adresu.

 

VI. Reklamacje i zwroty

 1. Zamawiający może zgłosić reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową drogą elektroniczną na adres email: biuro@swiatdzieciakow.com.pl.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego towaru w Sklepie (kopia paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.) Jednocześnie należy przesłać reklamowany towar na adres: Lilliput Świat Dzieciaków – Magazyn, ul. Mańkowskiego 19/3, 71-690 Szczecin.
 3. Jeżeli towar ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 4. Jeżeli Kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń w czasie transportu bądź niezgodności z zamówieniem zakupionych towarów należy zgłosić Sprzedawcy nie później niż w ciągu 1 dnia licząc od dnia odebrania przesyłki.
 6. Wszelkie reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych, licząc od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę w formie pisemnej bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. W razie niezajęcia przez Sprzedawcę stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Kupującego reklamacji w terminie 14 dni roboczych, liczonych zgodnie z zapisami § VI pkt 6 przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sprzedawcę za zasadną.
 8. Po pozytywnym rozpatrzeniu Reklamacji Sklep – w zależności od sposobu załatwienia Reklamacji – odsyła pełnowartościowy produkt na swój koszt na adres podany przez Kupującego zwraca należność za reklamowany towar lub przelewa różnicę wynikającą z obniżenia ceny w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

VII. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wynikających z art. 33, 34 ust. 2 oraz 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane na adres: Lilliput Świat Dzieciaków – Sklep internetowy – Magazyn – ul. Mańkowskiego 19/3, 71-690 Szczecin lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@swiatdzieciakow.com.pl). Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta dostępny jest pod niniejszym regulaminem.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy należy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 

VIII. Skutki odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas). Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie;  w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. W przypadku gdy płatność nastapiła przy użyciu karty płatniczej zwrot zostanie wykonany na rachunek karty użytej do płatności.
 4. Rzecz należy odesłać lub przekazać na adres Lilliput Świat Dzieciaków - Magazyn, ul. Mańkowskiego 19/3, 71-690 Szczecin niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 5. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest na kwotę ok. 20 zł.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Jeżeli Konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sklep nie ma kontroli;

h) umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) umowy zawartej na aukcji publicznej;

l) umowy najmu budynku lub lokalu do celów innych niż mieszkalne, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8.  Uprawnienia wynikające z tytułu niezgodności towaru z umową nie wyłączają możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji, o ile w odniesieniu do danych produktów została udzielona gwarancja.

 

IX.  Polityka prywatności

 1. Kupujący, rejestrując się w Sklepie www.swiatdzieciakow.com.pl i wybierając w trakcie rejestracji odpowiednie pole, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji zamówień dokonywanych w sklepie internetowym www.swiatdzieciakow.com.pl.
 2. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednorazowa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia bez rejestracji, umożliwia jednorazową realizację zamówień Kupującego w Sklepie.
 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego jedynie w zakresie niezbędnym do zawarcia, realizacji, dokonania zmian lub rozwiązania umowy sprzedaży towaru.
 4. W razie wyrażenia przez Kupującego stosownej, dodatkowej zgody (poprzez zaznaczenie pola „Zapisz mnie na newsletter”) na otrzymywanie informacji handlowych o nowych produktach i promocjach Sklepu, Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego również w zakresie objętym taką dodatkową zgodą.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony przechowywanych danych Kupującego w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich zgodnie z  Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami).
 6. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych danych przez Kupującego.

 

 X. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014 r.
 2. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271) i Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. Nr z 2014 r. poz. 827).
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie Sklepu internetowego www.swiatdzieciakow.com.pl. Zamówienia złożone przez Kupującego są zawsze realizowane zgodnie z postanowieniami regulaminu obowiązującymi w momencie zawarcia umowy sprzedaży. Zmieniony regulamin zaczyna obowiązywać w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, ale nie krótszym niż 7 dni od daty jego publikacji na stronie internetowej  www.swiatdzieciakow.com.pl.
© 2012 Lilliput Świat Dzieciaków. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Studio Graficzne ARS